Lidmaatschappen

Veulentjeslidmaatschap

Speciaal voor de allerkleinste ruitertjes is er een veulentjeslidmaatschap. Dit zijn ruitertjes die net beginnen met rijden, spel en plezier staat voorop tijdens de wekelijkse veulentjesbijeenkomst. Als veulentjeslid mag je gebruik maken van de binnenrijhallen, maar alleen onder begeleiding. De ouders werken mee tijdens de bixiewedstrijden.

De kosten van een veulentjeslidmaatschap zijn €25,- per kwartaal.

Lidmaatschap rijdend lid

Dit is de grootste groep ruiters, hieronder vallen alle leden die lessen volgen; veteranen, recreanten, wedstrijdruiters en ponyruiters. Ook ruiters die geen lessen willen volgen maar wel gebruik maken van de accommodatie vallen onder dit lidmaatschap. Je hebt maximaal 1 uur les per week, of een extra les tegen bijbetaling.

Als er geen evenementen zijn kun je gebruik maken van de rijhallen waar geen clubles is op dat moment. Ook is het mogelijk een sleutel te verkrijgen tegen een borg van €25,-. Hiermee kun je ten alle tijden de binnenhal en poort openen.

Voor jeugdleden onder de 18 jaar is het verplicht dat één van de ouders (steunend) lid is.

Verder is het verplicht om mee te werken tijdens evenementen die we organiseren. Je wordt ingedeeld in een kantineploeg of een bouwploeg en in een poetsploeg. 2 x per jaar komt er een rooster uit waarop staat wanneer je moet werken.

De kosten van dit lidmaatschap zijn €170,- per jaar + eenmalige inschrijfkosten van €25,-

Let op dit bedrag is exclusief een eventuele KNHS-afdracht. Dit dient nog apart verrekend te worden via de KNHS.

Lidmaatschap voor startpashouders

Dit lidmaatschap is er voor leden die geen gebruik willen maken van de accommodatie en geen lessen volgen. Deze ruiters zijn enkel lid om wedstrijd te rijden.

De voorwaarden van dit lidmaatschap:
Geen gebruik maken van de accommodatie
Geen recht op een sleutel
Geen gebruik maken van het parcours als dit blijft staan
Geen gebruik maken van de lessen
3 x per jaar werken tijdens een evenement
Bij het niet nakomen van deze afspraken geldt een boete van €250,-

De kosten van dit lidmaatschap zijn € 60,- per jaar + eenmalig inschrijfgeld van €25,-

Let op dit bedrag is exclusief een eventuele KNHS-afdracht. Dit dient nog apart verrekend te worden via de KNHS.

Steunende leden

Het steunend lidmaatschap is een lidmaatschap voor iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. Ook is dit lidmaatschap voor ouders/verzorgers van ponyruiters. Deze leden maken geen gebruik van de accommodatie en hoeven ook niet te werken, uitgezonderd ouders van ponyruiters. Natuurlijk waarderen we het wel als steunende leden meewerken.

De kosten van dit lidmaatschap zijn €35,- per jaar. Dit is exclusief eventuele KNHS-afdracht.